Elver i USA

Wikimedia-listeartikkel

Elver i USA er ei liste over større elver i USA, inklusive elver som kryssar eller tangerer grensa til Canada, ordna etter kva for eit nedbørsområde dei tilhøyrer og etter lengd. Her er elver av meir enn 500 km lengde medrekna, dette omfattar storparten av alle større vassdrag i landet.

Kart over nedbørsområde og elver i USA. Grensene mellom nedbørsområde, dei såkalla «continental divides», er markert med raid strek.

Elvene i USA omfattar nokre av dei lengste vassdraga i verda. USAs geologiske historie har skapt eit stort mangfald av landskaps- og elvetypar. Det geologiske stabile sentralområdet vert dominert heilt av Mississippibekkenet, som med nedbørsfeltet sitt på 3,2 millionar km² drenerer ein tredel av arealet i landet. Tek ein med elvene som renn ut i Mexicogolfen, inklusive elvene i Texas, utgjer dette sørvendte nedbørsområdet meir enn halve arealet til USA. Bekkenet er flatt og prega av lausmassar som er lagt opp og vaska ut av elvene, fallhøgda er låg og gjev lite potensial for vasskraft.

På austkysten vert landskapet prega av den kaledonske fjellkjedefolding, der det laurentiske kontinentet støytte saman med dagens Nord-Europa og skapte tette foldestrukturar som går frå sørvest til nordaust. Foldinga styrer retninga til elveløpa, og elvene er korte. I nordaust utgjer St. Lawrence-bekkenet eit unntak frå dei geologiske hovedmønstra – dette austgåande vassdraget oppstod då enorme mengder smeltevatn i Lake Agassiz braut igjennom dei smeltande ismassene under yngre dryas for snart 13 000 år sidan, og grov seg ut til Nord-Atlanteren. Forutan å kjøla ned klimaet i verda og forstyrra Golfstraumen, skapte hendinga St. Lawrence-elva med eit av verdas yngste, men stabile nedbørsområde på dryge 1 million km².

I vest ligg eit av dei største høglanda i verda mellom Rocky Mountains og Sierra Nevada, med rom for lange, men ganske vassfattige elver med store nedbørfelt. Dei store høgdskilnadene skapar her store potensiale for vasskraft, som ein ikkje ser andre stadar i landet. Dei nordgående elvene til Hudsonbukta ligg i det alt vesentlege på canadisk side av grensa.

Elver ordna etter nedbørsområde Endra

 
Nedbørsfeltet til Colorado-elva.
 
Nedbørsfeltet til Yukon-elva.
 
Nedbørsfeltet til Columbia-elva.
 
St. Lawrence-bekkenet
 
Mississippibekkenet er USAs største nedbørsområde
 
Rio Grandes nedbørfelt

Elvene vert oppgjeve frå Californiabukta i sørvest og deretter med klokka til Mexicogulfen i søraust. Mississippi-Missouri vert her rekna som éi elv, men elvene Mississippi og Missouri er òg inkludert i lista. Sideelver til canadiske elver som munnar ut i Canada, står i kursiv. Viktige elver som i denne lista òg har oppgjeve ein eller fleire underordna sideelver, står i feite typar.

Colorado (frå nord mot sør) Endra

Stillehavet (frå sør mot nord) Endra

Hudsonbukta Endra

  • Red River of the North – 877 km
  • Rainy River – 137 km

St. Lawrence-bekkenet (frå vest mot aust) Endra

Atlanterhavet (frå nord mot sør) Endra

Mexicogulfen (frå aust mot vest) Endra

Elver i USA etter lengd Endra

Lista nedanfor oppgjev alle USAs vassdrag og sideelvar av meir enn 500 km lengd. Elvene er rangert i USA («Rang nasj») og globalt («Rang glob») mælt etter lengd (km), og med angivelse av nedbørsområdet til vassdraget (km²). Mississippi-Missouri vert her rekna som éi elv som er rangert globalt. Elvene Mississippi og Missouri er òg inkludert i lista og vert gjeve sjølvstendig rangering nasjonalt. Desse to elvene er dessutan oppgjeve med den globale rangering dei ville hatt dersom dei vart mælt kvar for seg. Det same gjeld Alabama-Coosa, Kansas-Republican, og North/South Platte, som har oppgjeve teoretisk global rangering i kursiv, medan kvar enkelt sideelv òg er oppgjeve og rangert.

Med nedbørfelt vert meint det arealet som vert drenert (nedbørsområdet) av elva inklusive bielver. Hovedelver står oppført i feite typar, medan sideelvar står oppført i kursiv. Lengd angjev normalt total lengd av vassdraget, men mange av vassdraga er samansett av ulike elver der hovedelven tidvis berre utgjer ein (nedste) del av heile elveløpet – her er desse då oppgitt med lengda av heile vassdraget.

  • Rubrikken «Elveløp (delstat)» inneheld den standarden bokstavkode alle USAs statar nyttar. Fører du peikaren over koda, vert namnet vist på delstaten.
  • Dersom dette ikkje verkar, viser vi til denne tabellen.
Rang

nasj

Rang

glob

Navn Lengde

(km)

Nedbørfelt

(km²)

Munning
Elveløp

(delstat)

1 4 Mississippi-Missouri 3&503&6300&6 300 3&506&3225000&3 225 000 Mexicogulfen
1 14 Missouri 3&503&4090&4 090 3&506&1371000&1 371 000 Mississippi MT, ND, SD, NE, IA, KS, MO
2 20 Mississippi 3&503&3730&3 730 3&506&1854000&1 854 000 Mexicogulfen MN, WI, IA, IL, MO, TN, KY, MS, AL, LA
3 20 Yukon 3&503&3700&3 700 3&505&832700&832 700 Beringstredet Canada, AK
4 25 St. Lawrence 3&503&3058&3 058 3&506&1030000&1 030 000 Atlanterhavet Canada, NY
5 26 Rio Grande 3&503&3034&3 034 3&505&607965&607 965 Mexicogulfen NM, TX, Mexico
6 45 Arkansas River 3&503&2348&2 348 3&505&505000&505 000 Mississippi CO, KS, OK, AR
7 51 Colorado River 3&503&2333&2 333 3&505&629100&629 100 Stillehavet CO, AZ, Mexico
8 52 Columbia 3&503&2250&2 250 3&505&668200&668 200 Stillehavet Canada, WA, OR
9 54 Red 3&503&2190&2 190 3&505&169890&169 890 Mississippi TX, OK, AR, LA
10 73 Snake River 3&503&1670&1 670 3&505&280000&280 000 Columbia WY, ID
11 82 Platte 3&503&1593&1 593 3&505&233100&233 100 Missouri CO, WY, NE
11 87 Ohio River 3&503&1579&1 579 3&505&490601&490 601 Mississippi PA, WV, OH, KY, IL
12 90 Pecos 3&503&1490&1 490 3&505&115000&115 000 Rio Grande NM, TX
13 93 Colorado (Texas) 3&503&1439&1 439 3&505&103341&103 341 Mexicogulfen TX
14 108 Brazos 3&503&1350&1 350 3&505&116000&116 000 Mexicogulfen TX
15 122 Canadian 3&503&1248&1 248 3&505&122701&122 701 Arkansas NM, TX, OK
16 127 Alabama-Coosa 3&503&1200&1 200 3&505&115000&115 000 Mexicogulfen GA, AL
17 128 Kansas River-Republican 3&503&1196&1 196 3&505&155000&155 000 Missouri KS
17 128 Milk River 3&503&1173&1 173 3&504&61642&61 642 Missouri Canada, MT
18 129 Green River 3&503&1160&1 160 3&505&115903&115 903 Colorado CO
19 132 James River 3&503&1143&1 143 3&504&27020&27 020 Missouri ND, SD
20 135 Trinity 3&503&1140&1 140 3&504&46100&46 100 Mexicogulfen TX
21 142 Cimarron 3&503&1123&1 123 3&504&46565&46 565 Arkansas ND, SD
22 145 Sacramento 3&503&1110&1 110 3&504&69930&69 930 Stillehavet CA
23 146 Cumberland 3&503&1107&1 107 3&504&46830&46 830 Ohio River KY, TN
24 148 White River 3&503&1102&1 102 3&504&71911&71 911 Mississippi AR, MO
25 151 North Platte 3&503&1090&1 090 3&504&80755&80 755 Platte CO, WY, NE
26 152 Yellowstone 3&503&1080&1 080 3&505&181300&181 300 Missouri MT, WY
27 154 Potomac 3&503&1070&1 070 3&504&38000&38 000 Atlanterhavet WV, VA, DC
28 159 Kuskokwim 3&503&1050&1 050 3&505&120000&120 000 Beringstredet AK
29 160 Tennessee River 3&503&1049&1 049 3&505&105870&105 870 Mississippi TN, AL, MS, KY
30 162 Gila 3&503&1044&1 044 3&505&212380&212 380 Colorado NM, AZ
31 Ouachita 3&502&974&974 3&504&67000&67 000 Mississippi AR, LA
32 Tanana 3&502&915&915 3&505&118000&118 000 Yukon AK
33 Porcupine 3&502&915&915 3&504&61530&61 530 Yukon AK
34 Little Missouri 3&502&901&901 3&504&13000&13 000 Missouri WY, MT, ND
35 Smoky Hill River 3&502&901&901 3&504&31673&31 673 Kansas River KS
36 Sabine 3&502&893&893 3&504&25267&25 267 Mexicogulfen TX, LA
37 Red River of the North 3&502&877&877 3&505&287500&287 500 Winnipegsjøen MN, ND, Canada
38 Pend Oreille-Clark Fork 3&502&855&855 3&504&64750&64 750 Columbia MT, ID, WA
39 Des Moines River 3&502&845&845 3&504&31080&31 080 Mississippi LA
40 Koyukuk 3&502&805&805 3&505&155400&155 400 Yukon AK
41 Innoko 3&502&805&805 3&503&6500&6 500 Yukon AK
42 Chattahoochee 3&502&800&800 3&504&51300&51 300 Mexicogulfen GA, AL, FL
43 Pearl River 3&502&781&781 3&504&22990&22 990 Mexicogulfen MS, LA
44 Wabash 3&502&764&764 3&505&103500&103 500 Ohio River OH, IN, IL
45 Altamaha 3&502&755&755 3&504&36260&36 260 Atlanterhavet GA
46 Bighorn River 3&502&742&742 3&505&135000&135 000 Yellowstone MT, WY
47 Neosho 3&502&740&740 3&504&31000&31 000 Arkansas KS, OK
48 South Platte 3&502&720&720 3&504&62738&62 738 Platte CO, NE
49 Washita 3&502&720&720 3&504&23585&23 585 Red River TX, OK
50 Susquehanna 3&502&715&715 3&504&71225&71 225 Atlanterhavet PA, MD
51 Roanoke 3&502&710&710 3&504&25700&25 700 Atlanterhavet VA, NC
52 North Canadian 3&502&708&708 3&504&37738&37 738 Canadian CO, TX, OK
53 Santee 3&502&708&708 3&504&64500&64 500 Atlanterhavet NC, SC
54 St. Francis 3&502&700&700 3&504&19554&19 554 Mississippi MO, MS
55 Wisconsin River 3&502&692&692 3&504&31805&31 805 Mississippi WI
56 Niobrara 3&502&692&692 3&504&33700&33 700 Missouri WY, NE
57 Pee Dee River 3&502&690&690 3&504&19350&19 350 Atlanterhavet NC, SC
58 Salmon River 3&502&684&684 3&504&36260&36 260 Snake ID
59 Noatak 3&502&684&684 3&504&26300&26 300 Beringstredet AK
60 Republican 3&502&679&679 3&504&64560&64 560 Kansas CO, NE, KS
61 Neches 3&502&669&669 3&504&25926&25 926 Mexicogulfen TX
62 Kanawha - New River 3&502&661&661 3&504&31691&31 691 Ohio River NC, VA, WV
63 James River 3&502&660&660 3&504&27019&27 019 Atlanterhavet VA
64 Connecticut River 3&502&655&655 3&504&29100&29 100 Atlanterhavet NH, MA, CT
65 San Juan River 3&502&640&640 3&504&64560&64 560 Colorado CO
66 Kentucky River - North Fork 3&502&618&618 3&504&18000&18 000 Ohio River KY
67 Stikine 3&502&610&610 3&504&52000&52 000 Stillehavet Canada, AK
68 Powder 3&502&604&604 3&504&59000&59 000 Yellowstone WY, MT
69 Green River (Kentucky) 3&502&595&595 3&504&24000&24 000 Ohio River KY
70 Osage River 3&502&580&580 3&504&39627&39 627 Missouri KS, MO
71 Bear 3&502&560&560 3&503&3280&3 280 Great Salt Lake WY, ID, UT
72 Colville 3&502&560&560 3&504&70000&70 000 Nordishavet AK
73 Minnesota River 3&502&534&534 3&504&38205&38 205 Mississippi SD, MN
74 Big Black 3&502&531&531 3&503&8800&8 800 Mississippi MS
75 San Joaquin 3&502&530&530 3&504&83000&83 000 Stillehavet CA
76 Iowa River 3&502&529&529 3&504&12110&12 110 Mississippi IA
77 Allegheny 3&502&523&523 3&504&29992&29 992 Ohio River PA
78 White River (Sør-Dakota) 3&502&523&523 3&504&26400&26 400 Missouri NE, SD
79 Kaskaskia 3&502&515&515 3&504&14950&14 950 Mississippi IL
80 Licking 3&502&515&515 3&503&9935&9 935 Ohio River KY
81 Hudson 3&502&507&507 3&504&36260&36 260 Atlanterhavet NY
82 Nueces 3&502&507&507 3&504&43820&43 820 Mexicogulfen TX
83 Little Colorado 3&502&507&507 3&504&73160&73 160 Colorado NM, AZ
84 Susitna 3&502&504&504 3&504&52000&52 000 Stillehavet AK
85 St. Johns River 3&502&500&500 Atlanterhavet FL

Kjelder Endra

  1. Innlandselv ved Great Salt Lake, og er ei elv som ikke renner ut i havet.
  2. Innlandselv i nordvestre Nevada, og er ei elv som ikke renner ut i havet.