Fylkesveg 160
160
Strekning
SkuiJar
Fylkesveg 160
Riksveier Akershus Oslo.svg
Informasjon
Lengd 11,2 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 160 Fylkesveg 160 Fylkesveg 160
Sjå òg Fylkesveg 160 (fleirtyding)

Fylkesveg 160 (Fv160) går mellom Skui og kommunegrensa mot Oslo ved Jar i Bærum.

Trasé: Økriveien - Brynsveien - Bærumsveien.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg. Den tidlegare strekninga gjennom Oslo vart kommunal veg.

Kommunar og knutepunktEndra

  Akershus Endra

Bærum

Økriveien

Brynsveien

Bærumsveien

BakgrunnsstoffEndra