Gollegiella (nordsamisk fro 'gullspråket') er ein nordisk samisk språkpris som vart oppretta i 2004 av ministrane som var ansvarlege for samiske spørsmål og av sametingspresidentane i Noreg, Sverige og Finland. Prisen er på 15 000 euro og blir delt ut annakvart år.

Einskildpersonar og institusjonar i desse tre landa og Russland kan gjere framlegg om kandidatar. Formålet med prisen er å fremje, utvikle og bevare dei samiske språka. Språka kan bli delt ut til einskildpersonar, grupper, organisasjonar og institusjonar, og det er mogleg å dele prisen.

Prismottakarar

endre

Fotnotar

endre
  1. Kenneth Hætta. (23. november 2012). «Gollegiella-bálkkašupmi mieđihuvvon» (på nordsamisk). NRK Sápmi, Yle Sápmi. Arkivert frå originalen 29. november 2012. Henta 29. november 2012. 
  2. «Pristagare Gollegiella 2014» (på svensk). Sametinget i Sverige. 24. november 2014. Arkivert frå originalen 5. desember 2014. Henta 29. november 2014. 
  3. «Luulajansaamen ja kiltinänsaamen edistäjille Gollegiella -kielipalkinto - Samediggi». Samediggi (på finsk). 26. november 2018. 
  4. yle.fi: Davvisámegiela oahpaheaddji Ellen Pautamo ja lullisámegiela áššedovdi Jonar Thomasson oažžuba dán jagáš Gollegiella-bálkkašumi. Henta 10. august 2022.
  5. Ráđđehus.no: Sámi giellabálkkašupmi – Gollegiella juhkkojuvvo ovccát háve. Henta 10. august 2022.
  6. Varsi, Silje Malene (18. januar 2023). «Magga gudnejahttojuvvo giellabálkkašumiin» (på nordsamisk). Ávvir. Henta 19. januar 2023.