Tellur

grunnstoff med kjemisk symbol Te og atomnummer 52
52 AntimonTellurJod
Se

Te

Po
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Tellur, Te, 52
Kjemisk serie Halvmetall
Gruppe, periode, blokk 16, 5, p
Tettleik, hardleik 6240 kg/m3, 2,25 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvgrått
Tellur
Atomeigenskapar
Atommasse 127,60 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 140 (123) pm
Kovalent radius 135 pm
Ioneradius 111 pm (ladning: +4)
van der Waals radius 206 pm
Elektronkonfigurasjon [Kr]4d105s25p4
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 18, 6
Oksidasjonstrinn (oksid) +2, +4, +6 (svak syre)
Krystallstruktur Heksagonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 722,66 K (499,51°C)
Kokepunkt 1261 K (988°C)
Molart volum 20,46 cm3/mol
Fordampingsvarme 52,55 kJ/mol
Smeltevarme 17,49 kJ/mol
Damptrykk 23,1 Pa ved 722,65 K
Ljodfart 2610 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 2,1 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 202 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 0,0002 MS/m
Termisk konduktivitet 2,35 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 869,3 kJ/mol
1790 kJ/mol
2698 kJ/mol
3610 kJ/mol
5668 kJ/mol
6820 kJ/mol
13200 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
120Te 0,096% (stabilt)
122Te 2,603% (stabilt)
123Te 0,908% >1013 år ε 0,051 123Sb
124Te 4,816% (stabilt)
125Te 7,139% (stabilt)
126Te 18,952% (stabilt)
128Te 31,687% 2,2×1024 år β 0,867 128Xe
130Te 33,799% 7,9×1020 år β 2,528 130Xe
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Tellur er eit grunnstoff med atomnummer 52 og kjemisk symbol Te. Tellur er eit halvmetall.

Særskilde kjenneteikn

endre

Tellur kan brukast i legeringar og halvleiarar.

Historie

endre

Tellur vart oppdaga av Franz Joseph Muller von Reichstein i 1783.

Førekomst

endre

Tellur er eit sjeldant grunnstoff. Det finst mellom anna som gulltellurid.

Kjemi

endre

Isotopar

endre

Tryggleik

endre

Tellursambindingar er giftige.

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre