Bukt

vasslekam som skjer seg inn i strandlina
(Omdirigert frå Havbukt)

Ei bukt er ei brei innskjering av sjø i land. Ei mindre (ofte trong) innskjering vert kalla vik, medan ei vid, langstrakt havbukt stundom vert kalla golf (engelsk gulf).

Satellittbilde av Nakhodkabukta.

Ei lang, smal bukt eller vik vert kalla kil.

Bukter har gjerne forholdsvis roleg vatn. Dette er gunstig for livet i vantet, og derfor er dei som regel gode fiskevatn. I eldre tid var små havbukter ettertrakta som ankerplassar, medan dei store (t.d. Biscayabukta) var frykta fordi ein lett mista landkjenninga.

Det kan diskuterast om Middelhavet og Austersjøen er hav eller berre store bukter i Atlanterhavet. Under alle høve har det vore til lukke for Europa at havet skjer seg så langt inn i kontinentet. Delvis har det gjort klimaet mildare, og delvis har det letta transporten i løpet av dei tusenåra der vegane stort sett var noko ein sjølv måtte lage.

Sjå òg

endre