Herman Reimers

Herman Johan Foss Reimers (15. september 18431928) var ein norsk jurist og Høgre-politikar. Han var finansminister i Schweigaard-regjeringa («aprilministeriet») 1884.

Herman Reimers
Herman Johan Foss Reimers.jpg
Fødd 15. september 1843
Død 7. februar 1928
Parti Høgre

Reimers var fødd i Bergen, far hans var bakarmeister. Sjølv vart han student frå katedralskulen i byen i 1862, og cand. jur. i 1867. Dei to fyrste åra etter han avla juridisk embetseksamen var han fullmektig hos byfuten i Bergen. Deretter var han tilsett i finansdepartementet, byråsjef i 1878 og ekspedisjonssekretær 1880. 3. april 1884 vart han statsråd og sjef for finansdepartementet i Christian Schweigaard si regjering, «aprilministeriet». Regjeringa gjekk av 26. juni. Same året utnemnd til assessor i Høgsterett, eit embete han hadde til 1918.

Reimers representerte RisørStortinget 1889-91. Han var innvald på Høgre sitt program og var medlem av budsjettkomiteen.

1876-84 var Reimers sekretær i Selskabet for Norges Vel. Han var strengt konservativ, og var åra 1872-78 medarbeidar i Morgenbladet sin redaksjon. Dels var han redaktør for utanlandsstoffet, dels forfattar av artiklar om politikk og finans. Han var 1887-94 medlem av bystyret i hovudstaden.

Kongen utnemnde i 1893 Reimers til kommandør av 1. klasse av St. Olavs Orden.

KjeldeEndra

  • Lindstøl, Tallak:Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania, 1914