Hunderasar

Hunderasar er ulike hundar som har felles avstamming og/eller utsjånad. Mange av rasane er skildra og regulerte av ulike rasehundorganisasjonar, som FCI og NKK. Lista omfattar også nokre grunnleggjande blandingsrasar og såkalla pariahhundar.

Hundar av ulik storleik og rase: Ein svart labrador og ein kvit grand danois.
Liten hund av ukjend rase og ein shih tzu snuser på kvarandre.

Alle rasar blir ikkje lista opp her, men dei som inngår hos FCI og NKK har vorte inkludert per 1. mars 2005. I tillegg blir det lista opp ei rekkje rasar som ikkje er godkjende av FCI, men som kan vere godkjende av nasjonale kennelklubbar andre stader i verda.

Nytte-, hyrde- og gjetarhundar (FCI gruppe 1)Endra

Fårehundar (seksjon 1)

Kveghundar bortsett frå sveitsiske kveghundar (seksjon 2)

Pinscher-, schnauzer-, molossar og sennenhundar (FCI gruppe 2)Endra


Pinscher-, schnauzer-, molosser og sennenhunder som ikkje blir anerkjentEndra

Terrierar (FCI gruppe 3)Endra

Informasjon om terrierar

Terrierar som ikkje blir anerkjentEndra

Dachshundar (FCI gruppe 4)Endra

Spisshundar (FCI gruppe 5)Endra

Spisshundar som ikkje blir anerkjentEndra

Desse hundane kan ha oppnådd lokal heider i heimlandet, men manglar internasjonal heider.

Pariahundar og dingoEndra

Oversyn over pariahundar og dingo som ikkje er lista andre stader på denne sida. Desse hundane, som er svært gamle av opphav og nære slektningar av spisshundane, blir av og til anerkjent som ordinære hunderasar av nasjonale kennelklubbar som kan vere tilslutta FCI.

Drivande hundar og sporhundar (FCI gruppe 6)Endra

Ståande fuglehundar (FCI gruppe 7)Endra

Apporterande hundar (FCI gruppe 8)Endra

Apporterande hundar som ikkje blir anerkjentEndra

Selskapshundar (FCI gruppe 9)Endra

Mynder (FCI gruppe 10)Endra

For meir om dette emnet, sjå Mynde.

Myndar som ikkje blir anerkjentEndra

BlandingshundarEndra

NotarEndra

  1. Rasen blir ikkje anerkjent av FCI internasjonalt, men kan vere anerkjent av den nasjonale kennelklubben i heimlandet, som igjen kan vere medlem av FCI.
  2. Dette er ein blandingshund som blir reprodusert på grunn av eigenskapane sine, men som ikkje blir anerkjent som ein eigen hunderase av FCI.
  3. Denne rasen er forboden i Noreg.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra