INTSOK er ei norsk ideell stifting som vart grunnlagt i 1997 av Olje- og energidepartementet, Næringsdepartementet og Utenriksdepartementet i samarbeid med Hovudorganisasjonen til næringslivet, Rederiforbundet og Norsk Olje og Gass i tillegg til oljeselskapa Statoil, Saga Petroleumar og Norsk Hydro.[1]

INTSOK
TypeStifting
Org.nummer979 545 231
HovudkontorSkøyen
StyreleiarOlav Lie
Nettstadwww.intsok.no

Hovudoppgåva til organisasjonen er å hjelpe olje- og gass leverandørindustrien i Noreg med internasjonalisering gjennom å skapa møteplassar der norsk industri kan møta kundar i utlandet. Kundane er i hovudsak dei store internasjonale oljeselskapa, nasjonale oljeselskap og store ingeniørselskap. Verdien av eksporten frå denne industrisektoren var ved INTSOKs oppstart i 1997 på ca. 16 milliardar NOK og var i 2015 på over 200 milliardar NOK.

INTSOK sine partnarføretak består av mange små og mellomstore føretak (SMB), men òg store internasjonale aktørar som Statoil, Kværner og Aker Solutions. For å kunna verta partnar i INTSOK må føretaket mellom anna bidra til norske arbeidsplassar og at overskotet frå den norske verksemda vert skattlagd i Noreg. Per 1. januar 2016 hadde INTSOK ca. 230 partnarføretak, men mengda ser ut til å verta noko redusert grunna fallet i oljeprisen og dei påfølgjande endringane i bransjen.

Hovudmarknadene er oljerike nasjonar, slik som Storbritannia, Brasil, Canada, Kina, Mexico, Russland og USA.[2]

I 2016 bad Olje- og energidepartementet INTSOK om å overta verksemda til Intpow og slå saman dei to organisasjonane. Den nye organisasjonen, Norwegian Energy Partnar sin, vil frå 2017 arbeide med leverandørindustrien innanfor fornybart (vind, vatn, sol) i tillegg til olje og gass som tidlegare.[3]

Administrerande direktør er Sjur Bratland.

Kjelder Endra

  1. «INTSOK». Regjeringen.no (på norsk). 22. mars 2013. 
  2. «INTSOK - Norwegian oil and gas partners». www.intsok.com. 
  3. «Vil slå sammen INTSOK og INTPOW». Regjeringen.no (på norsk). 11. mai 2016.