ISO 15924 er ISO-standarden for namn på skriftsystem, og definerer to kodesett for skriftsystem. Kvart skriftsystem får både ein firebokstavers kode og ein numerisk kode. Bokstavkodane er, der namnet på skriftsystemet er relatert til namnet på språk som bruker det, derivert frå språkets ISO 639-kode (f.eks. er gujarati sin ISO 639-kode guj, mens skriftsystemets kode er Gujr).

Liste over kodar

endre
Alpha-4 Numerisk Namn
Arab 160 Arabisk skrift
Armn 230 Armensk skrift
Bali 360 Balinesisk skrift
Batk 365 Surat batak
Beng 325 Bengaliskrift
Blis 550 Bliss
Bopo 285 Bopomofo
Brah 300 Brahmiskrift
Brai 570 Blindeskrift
Bugi 367 Buginesisk skrift
Buhd 372 Buhidskrift
Cans 440 Unified Canadian Aboriginal Syllabics (Creeskrift)
Cari 201 Karisk skrift
Cham 358 Chamskrift
Cher 445 Cherokeeskrift
Cirt 291 Cirth
Copt 204 Koptisk skrift
Cprt 403 Det kypriotiske alfabetet
Cyrl 220 Det kyrilliske alfabetet
Cyrs 221 Gammalkyrillisk
Deva 315 Devanagari
Dsrt 250 Deseret-alfabetet
Egyd 070 Demotisk
Egyh 060 Hieratisk
Egyp 050 Hieroglyfar
Ethi 430 Ge'ez
Geor 240 Det georgiske alfabetet
Geok 241 Khutsuri
Glag 225 Det glagolittiske alfabetet
Goth 206 Det gotiske alfabetet
Grek 200 Det greske alfabetet
Gujr 320 Gujarati-skrift
Guru 310 Gurumuki
Hang 286 Hangul
Hani 500 Kinesiske teikn (hanzi)
Hano 371 Hanunó'o
Hans 501 Forenkla kinesisk skrift
Hant 502 Tradisjonell kinesisk skrift
Hebr 125 Det hebraiske alfabetet
Hira 410 Hiragana
Hmng 450 Pahwah hmong
Hrkt 412 Kana (alias for hiragana + katakana)
Hung 176 Ungarske runer
Inds 610 Indus-skrift
Ital 210 Etruskisk skrift
Java 361 Tjarakan
Jpan 413 Japansk skrift (alias for hanzi + hiragana + katakana)
Kali 357 Kayah li
Kana 411 Katakana
Khar 305 Kharoṣṭhī
Khmr 355 Khmer-skrift
Knda 345 Kannada-skrift
Lana 351 Lanna
Laoo 356 Lao-skrift
Latf 217 Frakturstil (variant av latinsk)
Latg 216 Gælisk skrift (variant av latinsk)
Latn 215 Det latinske alfabetet
Lepc 335 Lepcha-skrift
Limb 336 Limbu-skrift
Lina 400 Linear A
Linb 401 Linear B
Lyci 202 Lykisk skrift
Lydi 116 Lydisk skrift
Mand 140 Mandaisk skrift
Maya 090 Mayahieroglyfar
Mero 100 Meroitisk skrift
Mlym 347 Malayalam-skrift
Mong 145 Mongolsk skrift
Moon 218 Moon-skrift
Mtei 337 Meitei mayek
Mymr 350 Burmesisk skrift
Nkoo 165 N'ko
Ogam 212 Ogham
Olck 261 Ol chiki
Orkh 175 Orkhon-skrift
Orya 327 Oriya-skrift
Osma 260 Osmanya
Perm 227 Abur
Phag 331 Phagspa
Phnx 115 Det fønikiske alfabetet
Plrd 282 Pollard-skrift
Qaaa–Qabx 900–949 Reservert for privat bruk
Rjng 363 Rejang-skrift
Roro 620 Rongorongo
Runr 211 Runer
Sara 292 Sarati
Saur 344 Saurashtra-skrift
Sgnw 095 SignWriting
Shaw 281 Shaw-alfabetet
Sinh 348 Singalesisk skrift
Sund 362 Sundanesisk skrift
Sylo 316 Sylheti nagari
Syrc 135 Det syriske alfabetet
Syre 138 Det syriske alfabetet (Estrangelo-variant)
Syrj 137 Det syriske alfabetet (vestleg variant)
Syrn 136 Det syriske alfabetet (austleg variant)
Tagb 373 Tagbanwa
Tale 353 Tai le
Talu 354 Ny tai lue
Taml 346 Tamilsk skrift
Telu 340 Telugu-skrift
Teng 290 Tengwar
Tfng 120 Tifinagh
Tglg 370 Baybayin
Thaa 170 Thaana
Thai 352 Thai-skrift
Tibt 330 Tibetansk skrift
Ugar 040 Ugarittisk skrift
Vaii 470 Vai-skrift
Visp 280 Visible Speech
Xpeo 030 Gammalpersisk skrift
Xsux 020 Kileskrift
Yiii 460 Yi-skrift
Zxxx 997 Kode for uskrivne språk
Zyyy 998 Kode for ubestemt skrift
Zzzz 999 Kode for skrifter utan kode

Bakgrunnsstoff

endre