Idar er eit mannsnamn avleidd av Ida, etter mønster frå den norrøne mannsnamnendinga -ar, som i Vidar. Idar har namnedag den 4. september.

Namnet er kjend i Noreg sidan 1800-talet.

NamneberararEndra