Indre Romsdal prosti

Indre Romsdal prosti er eit tenestedistrikt i Møre bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Åndalsnes.

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestetenesta lokalt vart tidlegare organisert i prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde prostiet desse prestegjelda:

Prestegjeld og sokn i Indre Romsdal prosti:

endre

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre