Isak er eit mannsnamn, av hebraisk sahak, 'le'; namnet tyder truleg 'må Gud le' eller 'må Gud smile'. Det viser til patriarken Isak i Bibelen.

Tittelbladet til Isac Fribergs Svartkonstbok frå 1770, signert av Isac Friberg.

Isak har i Noreg namnedag den 19. desember.

Bruken av namnet i Noreg

endre

Namnet har vore nytta i Noreg sidan 1100-talet. Tradisjonelt har det vore mest utbreidd i Nord-Noreg. Etter at bruken vart sjeldnare ut over 1900-talet, fekk bruken av namnet eit kraftig oppsving i 1990-åra.

  • I folketeljinga frå 1801 var det 1 321 som hadde namnet i formene Isaac, Isaach, Isaak, Isac, Isach, Isack, Isak
  • I 1900 var det 2564 personar som var listeførte med namneformene Isaac, Isac, Isach, Isak, Isaks, høvesvis flest i Troms og Finnmark
  • I 2008 var det 2 438 som heitte Isak , 146 Isac, 21 Isack og 17 Isach til første fornamn

Kjende namneberarar

endre

Som førenamn

endre
 
Signert fotografi av Emil Isac.

Som slektsnamn

endre
  • Emil Iaac (1886–1954) austerriksk-ungarsk rumensk forfattar
  • Chris Isaak (f. 1956), amerikansk musikar

Isak som bibelsk namn

endre

Patriarken Isak var einaste sonen Sara og Abraham hadde i lag.[1] Isak var far til Jakob og Esau.[2]

Annan bruk av namnet

endre

Oppdikta personar

endre

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre