Isak Rokne (18011877) var ein framtredande norsk spelemann frå Voss. Han er rekna som ein av dei fremste læremeistrane til Ola Mosafinn.

Isak Rokne
Fødd1801
Død1877 (76 år)
Verka sommusikar

Isak Rokne lærde mykje spel av Arnfinn Knutsson Skutle, som og var læremeistar for Hans Selland då denne kom og busette seg på Skutle seinare. Sjølv rekna Arnfinn Skutle seg som elev av storkulten Eirik Medås frå Hardanger. Isak Rokne var og i lære hjå Nils Rekve.

Ola Mosafinn sneik seg til slåttar frå Isak alt medan han var smågut, og la seg under golvtilet for å lye på medan Isak lærde opp ein annan spelemann. Mosafinn sette seinare stor pris på spelet etter Isak.

Isak for til Amerika alt i 1845 og døydde der. Mykje av spelet hans vart ført vidare av Hans Skutle og Ola Mosafinn. Arne Bjørndal reknar ellve slåttar som Rokne-slåttar i Hardingfeleverket, dei fleste skrive opp etter Mosafinn. Ein slått frå Nordhordland kan med visse og reknast som Rokne-spel.

«Det er sannsynleg at fleire gode Vossaslåttar gjekk tapt når Isak for, men som me skynar vart det ogso nokre att, og dei høyrer med mellom dei beste me har.» (Bjarne Ljones).

Rokneslåttar i Hardingfeleverket

endre

Mange av slåttane etter Isak Rokne er og mykje nytta i Hardanger.