Jærmuseet er eit norsk museum, stifta i 1985, med hovudkontor på Kvia ved NærbøJæren. Museet har avdelingar av ulik art, og har fått status som Sørvestnorsk vitensenter. Det gjev ut årboka Sjå Jæren.

Vitensenteret Vitengarden i Hå, der administrasjonen i Jærmuseet held til.

Jærmuseet er ei stifting som er oppretta av jærkommunane Sandnes, Sola, Randaberg, , Klepp, Time og Gjesdal. Ei målsetting for museet er å samordna museumsverksemda i desse kommunane.

Underlagt Jærmuseet er:

Museumsdirektør sidan 1985 har vore Målfrid Snørteland. Totalt har Jærmuseet kring 200 000 besøkande i året.

Bakgrunnsstoff endre