Jens er eit mannsnamn, opphavleg danna som ein dansk variant av Johannes, som kjem frå det greske Ioannes som tyder 'Gud er nådig'. Namnet har hatt stor utbreiing i dei nordiske landa, noko som har ført til at patronymet Jensen er blitt vanleg. Jens har òg vore populært i Tyskland. Jens er det vanlegaste mannsnamnet i Danmark.

Jens Iversen Lange, biskop i Århus 1449-1482.

Jens har namnedag den 24. september i Noreg og den 29. mars i Sverige.

Utbreiing endre

Dette er utbreiinga av namnet i ein del land med tilgjengeleg statistikk:

Land Av den mannlege folkemengda Blant nyfødde
Tal Prosent Rangering Tal Prosent Rangering
Danmark [1] 52 177 (2010) 1,9 % 1. 88 (2008) - (> 50.)
Færøyane [2] 298 (2008) 1,2 % 7. 3 (2008) 0,89 % 26.
Tyskland [3] - - 28. (fødslar 1890–2002) - - 435. (2009)
Noreg [4] 8 043(2008) 0,35 % 78. 92 (2008) 0,30 % 88.
Belgia [5]
Flandern
7 949 (2007)
7 801
-
-
144.
90.
119 (2008)
117
0,20 %
0,37 %
105.
54.
Sverige [6] 18 077 (2008) - (> 100.) 21 - (> 100.)
Liechtenstein [7] 9 (2008) 0,05 % - - - -

Namneberarar endre

 
Statsminister Jens Stoltenberg.

Stadnamn endre

  • Jens, ein kommune i Sveits.

Referansar endre