Klaverspelar

Ein klaverspelar er ein musikar som spelar klaverinstrument. Fram til tidleg i 1960-åra vart musikarar som spelte klaverinstrument anten rekna som pianistar eller organistar. Frå midten av 1960-åra kom det ein overflod av nye musikkinstrument med klaver, og ein måtte ha eit meir generelt omgrep som dekka musikarane som spelte på desse. Desse klaverinstrumentar er mellom andre:

Access Virus TI Polar Keyboard

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  • Denne artikkelen bygger på «Keyboardist» frå Wikipedia på engelsk, den 24. september 2016.
    • Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:

BakgrunnsstoffEndra