Klokke (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Klokke, gjennom latin cloc(c)a frå keltisk cloc 'bjølle', opphavleg eit onomatopoetikon, er eit ord som vert brukt om ulike innretningar. Opphavet til omgrepet klokke er ein kegleforma djup metallskål, vanlegvis opphengd med opninga nedetter, som gjev ein klingande lyd frå seg når det vert slege på skålen med ein hammar, eller skålen når skålen er utstyrt med ein kolv som heng inni han og slær mot veggen på skålen når skålen vert sett i rørsle. Dels med utgangspunkt i at klokker kan nyttast til å gje signal, dels med utgangspunkt i forma, har ordet klokke fått fleire ulike tydingar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.


Kjelde endre

  • Falk og Torp 1903: Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog Faksimileutg. Bjørn Ringstrøms antikvariat 1992 ISBN 82-90520-16-6