Kraftfôr

Kraftfôr er ei fôrblanding med dei viktigaste næringsstoffa og mineralane som dyra treng, som dei ikkje får i det vanlege fôret.