Kropp i matematikk

algebraisk struktur
(Omdirigert frå Kropp (matematikk))

Ein kropp med identitetselement og er ein algebraisk struktur slik at

  • er ei abelsk gruppe med identitet .
  • er ei abelsk gruppe med identitet .
  • distribuerer over +: og .

Her er mengda av alle element i unnateke .

Døme er kroppane , og av respektive rasjonale tal, reelle tal og komplekse tal, men også kvotientkroppen , der er eit irredusibelt polynom, og kroppen av konstruerbare tal.

Eksempel på ein endeleg kropp endre

Den minste ikkjetrivielle kroppen er , der binæroperasjonane og er definert som i tabellane

Sjå også endre