Kulturminne i Sør-Varanger

Wikimedia-listeartikkel

Kulturminne i Sør-Varanger er ei oversikt over freda og/eller bevaringsverdige bygningar og element i Sør-Varanger kommune. Dataa er henta frå Riksantikvaren si liste over kulturminne.

ID-nummer består av eit lenka tal som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.

Id Namn Wikipediaartikkel Bilete Kategori Datering Koord Wikidata Kommune
96778 Skoltefossen Skoltefossen Annan bygningslokalitet 1900-talet 69°41′35″ N 29°22′8″ E Sør-Varanger
96780 SLETTVOLD Slettvold Annan bygningslokalitet 1800-talet, tredje kvartal
1900-talet
1900-talet, andre kvartal
69°41′17″ N 29°22′42″ E Sør-Varanger
96792 BEKKEMO Bekkemo Annan bygningslokalitet 1900-talet, andre kvartal 69°41′20″ N 29°22′37″ E Sør-Varanger
96835 Kvileplass ved Neiden bru Kvileplass ved Neiden bru Annan bygningslokalitet 1900-talet, fjerde kvartal 69°41′32″ N 29°22′19″ E Sør-Varanger
122673 Busskuret i Bjørnevatn - Grabben Busskuret i Bjørnevatn - Grabben Annan bygningslokalitet 1900-talet, fjerde kvartal 69°40′1″ N 29°59′3″ E Sør-Varanger
96815 ØRLAND Ørland Bustadeigedom 1537-1649
1900-talet
1900-talet, andre kvartal
69°41′17″ N 29°22′39″ E Sør-Varanger
96818 VIGELAND Vigeland Bustadeigedom 1800-talet, tredje kvartal
1900-talet, andre kvartal
1900-talet, fjerde kvartal
69°41′21″ N 29°22′31″ E Sør-Varanger
96821 STENSVIK Stensvik Bustadeigedom 1900-talet, andre kvartal 69°41′24″ N 29°22′32″ E Sør-Varanger
110567 Langvasseid tjenestebolig Langvasseid tjenestebolig Bustadeigedom 1900-talet, andre kvartal 69°35′24″ N 29°58′14″ E Sør-Varanger
133123 Lassigården Boligeiendom 1800-talet, andre kvartal 69°58′23″ N 29°38′40″ E Sør-Varanger
96804 Hytte, bnr. 74 Hytte, bnr. 74 Feriestad-landstad 1900-talet, fjerde kvartal 69°41′22″ N 29°22′36″ E Sør-Varanger
87565 HOLMENGRÅ LAKSEFISKEVÆR Holmengrå laksefiskevær
HOLMENGRÅ LAKSEFISKEVÆR
HOLMENGRÅ LAKSEFISKEVÆR
Fiskevær-sjøbruksanlegg Etterreformatorisk tid
1900-talet
1900-talet, første kvartal
1900-talet, andre kvartal
1900-talet, tredje kvartal
1900-talet, fjerde kvartal
69°51′17″ N 30°18′21″ E Sør-Varanger
94446 SVANVIK Svanvik Forsvarsanlegg 1900-talet, tredje kvartal 69°28′50″ N 30°5′13″ E Sør-Varanger
87443 BØKFJORD FYRSTASJON Bøkfjord fyrstasjon
BØKFJORD FYRSTASJON
BØKFJORD FYRSTASJON
Fyrstasjon-losstasjon 1900-talet 69°52′38″ N 30°10′30″ E Sør-Varanger
87566 NOATUN Noatun Gårdstun Etterreformatorisk tid
1900-talet, første kvartal
1900-talet, andre kvartal
69°9′55″ N 29°14′48″ E Sør-Varanger
133324 Bjørklund gård Gårdstun 1800-talet, tredje kvartal
1800-talet, fjerde kvartal
1900-talet, første kvartal
1900-talet, andre kvartal
1900-talet, tredje kvartal
69°27′36″ N 30°4′20″ E Sør-Varanger
148708 Helse Finnmark Kirkenes Humanitær institusjon 1900-talet, tredje kvartal 69°43′41″ N 30°4′59″ E Sør-Varanger
17183 Steenland Innskrift/ristning Etterreformatorisk tid 69°48′3″ N 30°9′47″ E Sør-Varanger
127653 Sydvaranger AS - Lokstallen - Lokomotivstallen Sydvaranger AS - Lokstallen - Lokomotivstallen Jernbaneanlegg 1900-talet, tredje kvartal 69°43′14″ N 30°2′10″ E Sør-Varanger
8432 Skoltebyen Kyrkjegardslokalitet Førreformatorisk tid
1700-talet
69°41′ N 29°23′ E Sør-Varanger
89101 Bugøynes Kyrkjegardslokalitet 1800-talet, tredje kvartal 69°58′21″ N 29°38′6″ E Sør-Varanger
89102 Buholmen begravelsesplass Kyrkjegardslokalitet 1600-talet 69°44′35″ N 29°42′34″ E Sør-Varanger
89104 Kong Oscar II kapell Kyrkjegardslokalitet 1700-talet, tredje kvartal 69°47′8″ N 30°48′37″ E Sør-Varanger
89107 Sydvaranger gamle kirkegård Kyrkjegardslokalitet 1800-talet, tredje kvartal 69°43′42″ N 30°2′39″ E Sør-Varanger
89109 Neiden kirkegård Kyrkjegardslokalitet 1900-talet, første kvartal 69°42′6″ N 29°23′16″ E Sør-Varanger
89110 Seksognittihøgda Kyrkjegardslokalitet 1500-talet 69°27′5″ N 29°55′41″ E Sør-Varanger
95246 Manalaissaari gravplass Kyrkjegardslokalitet Eldre enn 100 år 69°52′53″ N 29°26′14″ E Sør-Varanger
95247 Strand kirkegård Kyrkjegardslokalitet 1900-talet, første kvartal 69°31′31″ N 29°58′43″ E Sør-Varanger
95257 Pasvik/Sandhavn gravplass Kyrkjegardslokalitet Eldre enn 100 år 69°48′46″ N 30°35′38″ E Sør-Varanger
95259 Skoltenes (Jarfjord) gravplass Kyrkjegardslokalitet Uviss tid 69°40′32″ N 30°25′28″ E Sør-Varanger
84779 Kirkenes kirkested Kirkenes kyrkje
Kirkenes kirkested
Kirkenes kirkested
Kyrkjestad 1900-talet, tredje kvartal 69°43′42″ N 30°2′39″ E Sør-Varanger
84810 Kong Oscar II 's kapell Kong Oscar IIs kapell
Kong Oscar II 's kapell
Kong Oscar II 's kapell
Kyrkjestad 1800-talet, tredje kvartal 69°47′7″ N 30°48′38″ E Sør-Varanger
85008 Svanvik kirkested Svanvik kyrkje
Svanvik kirkested
Svanvik kirkested
Kyrkjestad 1900-talet, andre kvartal 69°27′11″ N 30°3′15″ E Sør-Varanger
85063 Sør-varanger kirkested
Sør-varanger kirkested
Sør-varanger kirkested
Kyrkjestad 1800-talet, tredje kvartal 69°43′43″ N 30°2′37″ E Sør-Varanger
85100 Neiden kirkested Neiden kirke
Neiden kirkested
Neiden kirkested
Kyrkjestad 1900-talet, første kvartal 69°42′7″ N 29°23′16″ E Sør-Varanger
87703 St. Georgs kapell, Neiden Sankt Georgs kapell
St. Georgs kapell, Neiden
St. Georgs kapell, Neiden
Kyrkjestad 1500-talet
1800-talet
69°41′23″ N 29°22′40″ E Sør-Varanger
17189 Umatrikulert statsgrunn v/Trifanbekken Steinbrot Steinalder 69°41′49″ N 30°5′38″ E Sør-Varanger
47835 Skoltefossen - Neiden bru Tradisjonslokalitet Eldre enn 100 år 69°41′37″ N 29°22′0″ E Sør-Varanger
87568 STRAND INTERNAT Strand internat Undervisingsanlegg 1900-talet 69°31′30″ N 29°58′42″ E Sør-Varanger

Kjelder endre

  • Lista er basert på Riksantikvarens liste over kulturminner, klikkbar lenke til hvert enkelt kulturminne finnes i første kolonne i tabellen.

Bakgrunnsstoff endre