Lyrisk sopran er ei sopranrøyst for operasongarar som er meir «lett» og med meir utprega modulasjon enn dramatisk sopran, og i større grad skildrar kjensler og stemningar. Samstundes er ho «tyngre» enn subrette. Omgrepa «lett» og «tung» skildrar fleire eigenskapar innan stemmefysiologi, som omfang, klangfarge, rørsle, volum og berekraft. Ein lyrisk sopran har ein varm, lys klangfarge. Ofte blir røysta delt inn i lys lyrisk sopran og full lyrisk sopran.[1]

Lyriske sopranar har typisk eit register frå rundt middel C (C4)] til «høg D» (D6).[2] Dette er den vanlegaste kvinnerøysta.[3]

Roller

endre

Roller for lys lyrisk sopran

endre

Det finst ei rekkje roller for denne røysta, og utøvarar kan også syngasubrette, barokk opera og andre lyse roller.[4]

Kjelde:[1]


Roller for full lyrisk sopran

endre

Kjelde:[1]


Kjelder

endre
  1. 1,0 1,1 1,2 Boldrey (1994), Guide to Operatic Roles and Arias
  2. Coffin (1960)
  3. Aronson (2009), s. 278
  4. Boldrey (1992), Singer's Edition (Light Lyric Soprano)
Bibliografi