Mandal prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Mandal. Prostiet svarer til kommunane Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Songdalen, Søgne og Åseral i geografisk utstrekking.

Mandal kyrkje
Foto: Philip Gabrielsen
Spangereid kyrkje
Foto: Dag Bertelsen

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Mandal prostiEndra

Mandal kommuneEndra

Søgne kommuneEndra

Songdalen kommuneEndra

Marnardal kommuneEndra

Lindesnes kommuneEndra

Audnedal kommuneEndra

Åseral kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra