Mandal prosti var eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten hadde sete i Mandal. Prostiet svara til kommunane Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Songdalen, Søgne og Åseral i geografisk utstrekking. Prostiet er no ein del av Lister og Mandal prosti.[1]

Mandal kyrkje
Foto: Philip Gabrielsen
Spangereid kyrkje
Foto: Dag Bertelsen
Greipstad kyrkje
Søgne kyrkje
Valle kyrkje i Lindesnes

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Mandal prosti endre

Mandal kommune endre

Søgne kommune endre

Songdalen kommune endre

Marnardal kommune endre

Lindesnes kommune endre

Audnedal kommune endre

Åseral kommune endre

Sjå òg endre

Kjelder endre

  1. Agder og Telemark bispedømmeråd: Møteprotokoll 22.10.2018, s. 4.

Bakgrunnsstoff endre