Nedre Romerike tingrett

Tinghuset på Lillestrøm
Foto: Tommy Gildseth

Nedre Romerike tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligg på Lillestrøm i Akershus fylke og dekker kommunane Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal. Domstolen består av sorenskrivar Bernt Bahr, sju dommarar og fire dommarfullmektigar.

BakgrunnsstoffEndra