Neidenelva

elv i Norge og Finland

Neidenelva (finsk Näätämöjoki) er elv som spring ut frå innsjøen Iijärvi i Enare, lengst nord i Finland. Elva renn frå Finland mot nord og inn i Noreg i Øvre Neiden. Vidare renn elva ut i Neidenfjorden som går over i Kjøfjorden og munnar ut i Varangerfjorden ved Revøysund.

Neidenelva
elv
Neidenelva
Land  Finland,  Noreg
Kjelde Iijärvi
 - høgd 193 moh.
Munning Neidenfjorden
Kart
Neidenelva
69°42′8″ N 29°32′20″ E
Wikimedia Commons: Neidenelva

Neidenelva er godt kjend for laksefiske, mellom anna det tradisjonsrike Käpälä-fisket (kastenot). I Neidenelva er det ikkje lov å bruke makk. Fluge er lov i heile elva, det same gjeld sluk bortsett frå soner som er reservert for floge.

I tillegg til laks finst det ei rekke andre fiskeartar i elva som sjørøye, sjøaure, harr, gjedde og sik.

Forvaltning endre

 

Neidenelva vert forvalta av Neidenelvens Fiskefellesskap på norsk side av grensa, som er ei samslutting av grunneigarar i Neidendalen. For å oppnå status som såkalla parthavar er det fleire krav som må oppfyllast, dei viktigaste er at ein faktisk bur i Neiden og at ein eig jord med ein viss storleik. Fiskefellesskapet organiserer Käpälä-fisket, der berre parthavarane har høve til å delta.