Nina Frisak (fødd 28. november 1950) er ein norsk jurist og embetskvinne. Ho var regjeringsråd ved Statsministerens kontor frå 2001 til 2016.[1]

Nina Frisak

Statsborgarskap Noreg
Fødd 28. november 1950 (73 år)
Oslo
Yrke advokat, dommar
Ektefelle Øystein Dahle
Nina Frisak på Commons
Frisak på sentralbanksjefen si årstale i 2016
Foto: Tore Sætre

Yrkeskarriere endre

Nina Frisak voks opp på Nøtterøy utanfor Tønsberg. Ho blei cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1977, og har sidan hatt studieopphald i London og gjennomgått Forvaltingshøgskolen og Forsvarets Høgskole.

Nina Frisak har arbeidd som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo og som dommarfullmektig i Fredrikstad. Ho var tilsett i Justisdepartementet frå 1981 til 1988, mellom anna som lovrådgjevar ved lovavdelinga. Deretter arbeidde ho som advokat i Nordisk Skibsrederforening fram til 1991 då ho blei lagdommar, og seinare lagmann, i dåverande Eidsivating lagmannsrett. I 1995 blei ho ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med ansvar for administrativ avdeling. Frå 2000 til 2001 var ho høgsterettsdommar. Deretter blei ho departementsråd ved Statsministerens kontor. Dette embetet blei frå då av kalla regjeringsråd.

Sjølv om Nina Frisak er relativt usynleg i det offentlege bildet, har ho hatt stor innflyting ved statsministerens kontor, som er samordningsleddet i regjeringsarbeidet. Ho leia arbeidet i den faste staben ved kontoret i meir enn 14 år og vart difor rekna som ein av dei mektigaste personane innan den offentlege forvaltinga i Noreg. .

I 2000 vart Nina Frisak også leiar, såkalla kanslar, i ordensrådet for Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Ordensrådet gir sine råd til Kongen og har dermed hovudansvaret for tildelingar av ordenen. Sjølv er Nina Frisak blitt utnemnd som Kommandør med stjerne av St. Olavs orden for si embetsteneste.

Nina Frisak er gift med den tidlegare industrimannen og miljøvernaren Øystein Dahle (fødd 1938).

Utmerkingar endre

Frisak er innehavar av storkross (første klasse) av den estiske Terra Mariana-krossens orden.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre