Normann

Normann, Norman og Normand er mannsnamn og slektsnamn av germansk opphav. Normann har norsk namnedag den 12. mai.

Namnetrekket til kanadiske Norman Kwong.

AvleiingEndra

Namnet tyder 'nordmann' og kan visa til vikingar, normannarar eller nordmenn. I England blei namnet opphavleg brukt som kallenamn for norrøne innflyttarar til stader som England. Det blei etterkvart også eit personnamn. Avleidde kvinnenamn er Normanna, Normina, Norma, Nora og Mona.

I fransk samanheng kan namnet visa til nokon som stammar frå Normandie. I nederlandsk kan det visa til nokon som kjem frå Noreg.

BrukEndra

Etter den normanniske invasjonen av England fekk namnet auka utbreiing. Det gjekk ut av bruk som førenamn rundt 1300-talet, men blei populært igjen på 1800-talet, då ein person i romanen The Daisy Chain av C.M. Yonge heitte det.

I Noreg har 1 496 Normann som slektsnamn og 257 har det som etternamn. 335 menn har Normann som førenamn og 179 Norman.

NamneberararEndra

PersonnamnEndra

SlektsnamnEndra

KjelderEndra