Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er eit norsk forskingsinstitutt. Instituttet har ansvar for å skaffa kunnskap om areal, og forskar og formidlar om jord, skog, utmark og landskap.

Skog og landskap er eigd av Landbruks- og matdepartementet. Hovudkontoret deira ligg på Ås, og dei har regionskontor i Steinkjer, Tromsø og på Fana i Bergen. Det vart etablert i 2006 etter samanslåinga av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Instituttet har om lag 220 tilsette.

Norsk genressurssenter ligg under Skog og Landskap, og skal vera med å halda norske dyre- og plantesortar i hevd.

Bakgrunnsstoff

endre