Norskekysten er kystlina Noreg har mot Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Berre kysten på fastlandet er rekna med, ikkje Svalbard.

Åmøyfjorden i Rogaland.

Den norske grensa på hava er om lag 2 650 kilometer lang. Sidan kysten har mange fjordar, øyar og viker har ein rekna ut at norskekysten er over 25 000 kilometer lang. Mykje av rikdomen i Noreg er knytt til den lange kystlina (som til dømes petroleumsverksemd, fiske og sjøtransport).

Sjå òg endre

Kjelder endre