Oliver Heaviside

britisk matematikar, fysikar og ingeniør

Oliver Heaviside (fødd 18. mai 1850 i Camden Town i London, død 3. februar 1925 i Torquay i Devon i England) var ein autodidakt britisk fysikar, matematikar og elektroingeniør som utvikla teknikkar for bruk av laplacetransformasjon ved løysing av differensiallikningar og dermed bruk av komplekse tal ved utrekning av elektronisk kretsar, omformulerte maxwell-likninganevektorform og var med å grunnlegge vektoranalysen.

Oliver Heaviside

Fødd18. mai 1850
London, Camden Town
Død3. februar 1925
Torquay, Mount Stuart Hospital
NasjonalitetDet sameinte kongeriket Storbritannia og Irland
Områdeelektromagnetisme, vektoralgebra
Yrkematematikar, fysikar, ingeniør, telegrafist
MedlemRoyal Society
Maxwellians
American Academy of Arts and Sciences

Han var tilsett i Great Northern Telegraph Co. i Newcastle, fram til 1874, då han slutta på grunn av stadig dårlegare høyrsle. Han levde resten av livet sitt i Devonshire, oppteke med teoretiske studium av elektromagnetisme. Han grunnla teorien for langdistanse-telefonering, gav viktige bidrag til forståing av den elektromagnetiske teorien til Maxwell.

Han var dessutan den første til å nemne og grunngjeve eksistensen av eit leiande sjikt i den øvre atmosfæren, Heaviside-laget, no oftast kalla ionosfæren.

Oppdagingar

endre

Heaviside formulerte om maxwell-likningane slik at dei fekk den vektorformen som vert nytta i dag. Han laga Heavisidefunksjonen, som han nytta til å modellere straumen gjennom ein elektronisk krets.

Omgrep innan elektromagnetisme

endre

Heaviside innførte namna på fleire omgrep innan magnetismen:

Prisar (utval)

endre

Sjå òg

endre

Kjelder

endre