Opna hovudmenyen

LandbruksministerEndra

Oskar Øksnes var statsråd og sjef for landbruksdepartementet (landbruksminister) i Odvar Nordli si regjering 25. januar 1976 - 4. februar 1981, og deretter i regjeringa Brundtland I 4. februar til 14. oktober 1981.

Øksnes-utvaletEndra

Øksnes vart i 1972 leiar for Øksnes-utvalet som som i 1974 kom med utgreiinga «Støtteordninger i jordbruket», som danna mykje av grunnlaget for det såkalla jamstillingsvedtaket som Stortinget vedtok i 1975: Å jamstille bøndenes sine inntekter med gjennomsnittleg industriarbeidarløn. I 1976 vart Oskar Øksnes landbruksminister. Dermed fekk han ansvaret for å gjennomføre jamstillingsvedtaket.

Utdanning og karriereEndra

Øksnes var utdanna sivilagronom frå Norges Landbrukshøgskole og arbeidde som driftsagronom i Nord-Trøndelag frå 1948 til 1955. Han hadde òg eit spesialoppdrag i Landbruksdepartementet i 1952–1953. Seinare vart han fylkesagronom i Nord-Trøndelag fram til 1963, før han flytta til Molde og vart fylkeslandbrukssjef i Møre og Romsdal. Han var statssekretær i Landbruksdepartementet i perioden 1964–1965. Han vart fylkeslandbrukssjef i Nord-Trøndelag i 1975 – ei stilling han hadde fram til 1986, avbrote av perioden som landbruksminister i åra 1976-1981.

HeiderEndra

Øksnes vart i 1987 slått til Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

KjelderEndra