Norske landbruksministrar

Denne sida er ei opplisting av statsrådar med ansvar for Landbruksdepartementet. Den 1. oktober 2004 endra Landbruksdepartementet namn til Landbruks- og matdepartementet.

Norske landbruksministrar sidan 1900 endre

1900–1920 endre

1921–1945 endre

1945–1960 endre

1960–1981 endre

1981– dags dato endre

Okkupasjonen (1940–1945) endre

Desse var ansvarlege for landbruksdepartementet under okkupasjonen:

Sjå òg endre