Norske landbruksministrar

Denne sida er ei opplisting av statsrådar med ansvar for Landbruksdepartementet. Den 1. oktober 2004 endra Landbruksdepartementet namn til Landbruks- og matdepartementet.

Norske landbruksministrar sidan 1900Endra

1900–1920Endra

1921–1945Endra

1945–1960Endra

1960–1981Endra

1981 – dags datoEndra

Okkupasjonen (1940–1945)Endra

Desse var ansvarlege for landbruksdepartementet under okkupasjonen:

Sjå ògEndra