Raidet på Newfoundland

Raidet på Newfoundland var eit tokt leia av engelske kaptein John Leake mellom august og oktober 1702 med dei franske kolonibusetnadane på øyane Newfoundland og Saint Pierre som mål. Raidet skjedde i starten av Dronning Anne-krigen, som den nordamerikanske krigsskodeplassen av den spanske arvefølgjekrigen stundom vert kalla.

Raidet på Newfoundland
Del av Dronning Anne-krigen

Utdrag frå kart frå 1744 som syner det søraustlege Newfoundland
Dato August – oktober 1702
Stad Newfoundland
Resultat Engelsk siger
Partar
 Frankrike  England
Kommandantar
Sébastien Le Gouès, Sieur de Sourdeval
Philippe Pastour de Costebelle
John Leake
Dronning Anne-krigen
Flint River – Newfoundland – St. Augustine – Apalachee-massakren – Deerfield – Grand Pré – 1. St. John's – Charles Town – 1. Port Royal – Pensacola – Haverhill – 2. St. John's – Fort Albany – 2. Port Royal – Bloody Creek – Quebec

Flåten til Leake gjekk mot dei franske busetnadane på sørkysten av Newfoundland, øydela fiskevær og anna infrastruktur. Dei kapra fiske- og handelsskip, og øydela det meste av busetnaden på Saint Pierre. Før han vendte attende til England, tok Leake fleire skip frå ein fransk handelskonvoi på veg mot Europa. Meir enn 50 skip vart kapra totalt, og seks periodiske busetnadane vart øydelagde. Den sterkt befesta franske basen i Plaisance vart ikkje angripen.

Kjelder

endre

47°05′14″N 54°40′11″W / 47.08733°N 54.6698°W / 47.08733; -54.6698