Ringerike prosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Jevnaker, Hole og Ringerike.

Hønefoss kyrkje som brann i 2010 er prostesete i Ringerike prosti.
Foto: T. Bjørnstad

Prosten har sete i Hønefoss. Hønefoss kyrkje er prostikyrkje. Den gamle kyrkja brann ned til grunnen 25. januar 2010, ny kyrkje opna i 2017.

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Ringerike prosti

endre
 • Jevnaker med
  • Jevnaker sokn
 • Hole med
  • Hole sokn
 • Ringerike med
  • Haug sokn
  • Hval sokn
  • Hønefoss sokn
  • Lunder sokn
  • Nes sokn
  • Norderhov og Ask sokn
  • Tyristrand sokn
  • Ullerål sokn
  • Veme sokn
  • Viker sokn

Tidlegare prestegjeld og sokn i Ringerike prosti

endre
 • Hole prestegjeld med

Sjå òg

endre

Kjelder

endre