Olympiske sommarleikar

(Omdirigert frå Sommar-OL)

Dei moderne olympiske sommarleikane er ei internasjonal sportshending som vert avheldt kvart fjerde år, og er det mest prestisjefylte sportsarrangementet i verda. Dei olympiske sommarleikane vart haldne for fyrste gong i 1896.

Maraton har vore del av dei olympiske sommarleikane frå byrhinga. Her frå Athen i 1896.
Kart som viser kvar Sommar-OL har vorte halde

Arrangørbyar: Endra