Storkobbe

pattedyrart
Storkobbe
Storkobbe
Storkobbe
Utbreiing og status
Status i verda: LC Livskraftig
Status i Noreg: NT Nær truga[1]Utbreiinga av storkobbe
Utbreiinga av storkobbe
Systematikk
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Pattedyr Mammalia
Overorden: Laurasiatheria
Orden: Rovpattedyr Carnivora
Underorden: Caniformia
Familie: Ekte selar Phocidae
Slekt: Erignathus
Art: Storkobbe E. barbatus
Vitskapleg namn
Erignathus barbatus

Storkobbe eller blåsel (Erignathus barbatus) er ein sel som lever i arktiske og subarktiske strøk, sørover til norskekysten. Storkobben er den største av dei ekte selane på den nordlege halvkula. Hannane kan bli 2,5 meter og vega 300 kilo, medan hoene blir litt større. Dei kan bli 20-25 år gamle. Ungane blir fødd på isen og kan symja etter nokon få timar. Dei finn maten sin hovudsakleg på eller nær havbotnen, og lever difor helst på relativt grunt vatn, på kontinentalsokkelen. Det vert driven fangst av storkobbe av urfolk i arktiske strøk, denne fangsten utgjer om lag 500-1000 dyr i året på Grønland. Sovjetunionen dreiv kommersiell fangst av storkobbe, men denne tok slutt i 1975. Dei naturlege fiendane til storkobben er isbjørn, spekkhoggar, kvalross og håkjerring.[2] Folk som har avlagt jegerprøve og storviltprøve kan jakta på storkobbe på Svalbard utanom naturreservat i jakttida.[3]

I 2021 kom storkobbe kom inn på lista over nær truga artar i den norske raudlista for artar.[4]

Kjelder endre

  1. «Art storkobbe Erignathus barbatus». Artsdatabanken. 24. november 2021. Henta 20. juni 2022. 
  2. Kovacs, K.M. 2016. Erignathus barbatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T8010A45225428. Henta 20. juni 2022
  3. «Seljakt (ringsel og storkobbe) på Svalbard». inatur. Henta 20. juni 2022. 
  4. Eldegard K, Syvertsen PO, Bjørge A, Kovacs K, Støen O-G og van der Kooij J (2021, 24. november). Pattedyr: Vurdering av storkobbe Erignathus barbatus for Norge. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Henta 20. juni 2022

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Storkobbe