Koordinatar: 61°27′20″N 5°51′42″E

Sunnfjord prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Jølster og Naustdal. Prosten har sete i Førde.

Førde kyrkje frå 1885.
Foto: Eirik U. Birkeland
Kinnakyrkja er frå slutten av 1100-talet, og er den eldste bevarde kyrkja i prostiet.
Foto: Nina Aldin Thune
Vassendkyrkja vart vigsla 22. september 2002 og er den nyaste av Sunnfjord-kyrkjene.
Foto: PerPlex

Ytre Sogn prosti vart lagt ned i 2013 vart Høyanger og Hyllestad overført til prostiet.

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn.

Sokn Endra

Det er 17 sokn i prostiet (2014).

Prestegjeld Endra

Tidlegare var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde Sunnfjord prosti desse prestegjelda:

Prostar i Sunnfjord 1750- Endra

 • Frederik Arentz 1748-1760
 • Niels Lund 1760-1775
 • Hans Wingaard 1775-1818
 • Mathias Lind 1818-1822
 • Gerhard Severin Heiberg 1822-1825
 • Jens Rennord 1826-1845
 • Johan Grøn Lund 1845-1851
 • Johan Carl Christie 1851-1876
 • Johan Fritzner Greve 1877-1883
 • Christopher Johannes Hammer 1883-1888
 • Andreas Diodorus Jespersen 1889-1900
 • Hans Henrik Christian Borchgrevink 1901-1903
 • Edvard Johan Michelsen 1904-1907
 • Jonas Rein Landmark 1907-1917
 • Fredrik Grønningsæter, konstituert 1918-1919
 • Melankton Lüdemann 1920-1923
 • Brigt Hope 1923-1941
 • Fredrik Helland 1946
 • Ivar Olsen Døskeland 1948-1954, konstituert 1947
 • Hjalmar Tjelta 1954-

Sjå òg Endra

Bakgrunnsstoff Endra