Ytre Sogn prosti

Koordinatar: 61°6′19″N 5°30′25″E

Ytre Sogn prosti var frå 1819 til 2013 eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja.

Lavik kyrkje er frå 1865

Prostiet vart skipa i 1819 då Sogn prosti vart delt i to: Ytre og Indre Sogn prosti.

I 2013 vart prostiet lagt ned og sokna overført til naboprostia.[1] Prostiet femna kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik og Balestrand. Prosten hadde sete i Lavik.

Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

SoknEndra

Ved nedlegginga hadde prostiet 15 sokn.

I parentes står noverande prosti.

PrestegjeldEndra

Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld. Ordninga vart så fasa ut. Før utfasinga hadde Ytre Sogn prosti desse prestgjelda:

Sjå ògEndra

ReferansarEndra

BakgrunnsstoffEndra