Tararua District ligg nær det søraustlege hjørnet på NordøyaNew Zealand. Distriktet vart danna i 1989 og gjeve namn etter fjellrekkja Tararua Range, som utgjer mykje av distriktet si grense mot vest. Folketalet er 17 750 (estimat frå juni 2008) og flatevidda 4 360,56 km².

Tararua District
Tararua District.svg
Folketal: 17 750 Estimat juni 2008[1]
Største by: Dannevirke
Andre busetnadar: Pahiatua, Norsewood, Woodville, Eketahuna
Distrikt
Namn: Tararua District Council
Leiar: Maureen Reynolds
Areal: 4,360.56 km² (1,683.62 sq mi)
Utstrekning: Norsewood til Eketahuna;

Stillehavet til Ruahine Ranges

Heimeside: http://www.tararuadc.govt.nz
Sjå òg: Manawatu District, Palmerston North
Regionstyre
Name: Manawatu-Wanganui (Horizons Regional Council); Wellington Regional Council
Heimeside: http://www.horizons.govt.nz

Den nordvestlege grensa til distriktet går langs toppane til fjellrekkja Ruahine Range, den søraustlege er Stillehavet. Nedslagsområdet til elva Manawatu River avgrensar i store trekk utbreiinga mot nord og sør. Dette nedslagsområdet er også grunnen til at storparten av distriktet ligg i regionen Manawatu-Wanganui, sjølv om mange av innbyggjarane i distriktet tradisjonelt har rekna seg å høyra til anten Hawke's Bay (mot nord) eller Wairarapa (i sør).

Byar og regionstyreEndra

Den største byen i distriktet er Dannevirke som vart oppretta av immigrantar frå Danmark i 1872. Han er òg administrasjonssenteret i distriktet. Andre busetnader (frå sør til nord langsetter dei viktigaste dalføra) er Eketahuna og Pahiatua, som har sine eigne lokalstyre, og Woodville, Ormondville og Norsewood. Nær kysten ligg Pongaroa, Herbertville, Akitio og Alfredton.

Medan den største delen (98,42% av landarealet) i Tararua District er ein del av regionen Manawatu-Wanganui, høyrer til ein liten trekant ruralt område(1,58% av landarealet) nord for Owahanga River søraust i distriktet Regionen Wellington. Ved folketeljinga i 2006 budde det berre tre menneske i dette området, kjent som Mara. Det var ein nedgang frå 12 ved folketeljingane i 1996 og 2001.

«Forty-Mile Bush»Endra

europearane busette seg i dette området, var det nesten fullstendig skogkledd og vart kalla «Forty-Mile Bush». Tilflytting og rydding av skog gjorde det til eit blømande jordbruksdistrikt, sjølv om områda nær Stillehavskysten enno er spreidd busette.

ØkonomiEndra

Jordbruk er hovudnæringsvegen i distriktet. Andre verksemder er tekstilindustri, matfabrikasjon og handel. Det er venta at kommersielt skogbruk vert meir økonomisk viktig for distriktet i framtida.

ReferansarEndra

BakgrunnsstoffEndra