Jordskorpeplate

(Omdirigert frå Tektonisk plate)
Inndelinga av jordskorpeplater

Jordoverflata er oppdelt i fleire jordskorpeplater. Jordskorpa er ikkje fast og samanhengande over heile jorda, men delt opp i fleire plater som «flyt» rundt om kring. Dette fører til at kontinenta flyttar på seg, og rørsla er også opphav til jordskjelv i områda der platene møtast.

Det finst fleire store, og mange mindre slike plater.