VELKOMMEN TIL TEMASIDA OM HISTORIE

endre  

Innleiing


{{{2}}}

Historie er studiet av fortida, hovudsakleg den menneskelege historia som er basert på skriftlege kjelder. Omgrepet omfattar òg studiet av tida før skriftlege kjelder, naturvitskaplege og arkeologiske funn frå fortida.

Den som fortel historie har sine føresetnader, sine holdningar og verdiar, og han eller ho gjer sine utval av tema, problemstillingar og hypotesar på grunnlag av desse og av eit utval av tilgjengelege kjelder. Alle historieframstillingar må derfor sjåast som ei av fleire moglege forteljingar om fortida.


endre  

Utvald artikkel


{{{2}}}

Håkon IV Håkonsson (12041263) var konge av Noreg i perioden 12171263. Han var son av Håkon Sverresson og Inga frå Varteig, og vart vald til konge av birkebeinarane i 1217. I løpet av Håkon si regjeringstid vart det slutt på borgarkrigane. Det siste opprøret vart leia av svigerfar hans, hertug Skule, som vart drepen i 1240. I 1247 vart Håkon krona av kardinal Vilhelm av Sabina i Bjørgvin, og den siste halvparten av regjeringstida hans var ei tid av fred og konsolidering av kongedømmet. Symbolet på denne perioden er Håkonshallen i Bergen.


endre  

Kategoriar


Artiklane om historie ligg under desse kategoriane:

endre  

Gode historieartiklar


Desse historieartiklane er rekna som gode artiklar:


endre  

Utvald bilete...

endre  

Visste du at...endre  

På Wikimedia


Historie på  Wikinytt  Historie på  Wikifrasar  Historie på  Wikibøker  Historie på  Wikisource  Historie på  Wiktionary  Historie på  Wikiversity  Historie på Wikimedia Commons
Frie nyhende Frie sitat Frie bøker og manualar Frie kjeldetekstar Ordbok og synonymordbok Frie læremiddel Felles medialager
endre  

Hovudtema på Nynorsk Wikipedia