Sjå òg kvinnenamnet Tine

Tine er tradisjonelt eit større eller mindre ilåt eller ei øskje som ein kan oppbevara eller bera ting i. I Noreg har ulike typar tiner vorte nytta innan landbruket. Tradisjonelt vart tinene sveipa i tre, og kaketiner vart gjerne rosemåla, pynta med kolroser eller med karveskurd. Av andre typar kan nemnast ulltine til å ha ull i, smørtine til å ha smør i og fisketine til å ha fisk i.

Rosemåla tine
Kaketine rosemåla av Kari Sjursen

Produksjon av tiner skjer gjerne som husflid. Moderne kaketiner i plast vert produsert industrielt, blant marknadsleiarane er Tupperware.

Bakgrunnsstoff endre

Sjå òg endre