Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er ein fagkomitéStortinget. Den handsamar saker om innanlands transport, post, telekommunikasjon, elektronisk kommunikasjon og oppgåver under Kystverket. Transport- og kommunikasjonskomiteen var tidlegare kjend som Samferdslekomiteen.

Medlemmar 2009–2013

endre

Transport- og kommunikasjonskomiteen har 15 medlemmar i perioden 20092013:

Bakgrunnsstoff

endre