Ustedalen

dalføre i Hol kommune

Ustedalen er ein hengedal øvst i Hallingdal, som er danna av elva Usta. Dalen strekkjer seg frå om lag Ustaoset og nedetter til Kvisla, der landskapet fell bratt ned mot Mogrenda, og Usta møter vassdraget frå Hovet ved Hagafoss.

Ustedalen
Land  Noreg
Fylke Buskerud
Kommune Hol
Kart
Ustedalen
60°33′12″N 8°17′53″E / 60.55347°N 8.29816°E / 60.55347; 8.29816

Reint teknisk er Ustedalen ei sidedal i Hallingdal, og gardsbruket her har vore fjellgardar med skrinn jord og mykje småfe. Gardane i dalen er heller gamle, og mange er rydda alt i tidleg historisk tid. Dei eldste gardane har einstaka namn som Rygg, Foss eller Tufto, alle opphav til store vald eller grender. Lengst opp i dalen har det vore sanka myrmalm, og segner fortel at det har vore hovdingar og slag på Ustedalsfekjo ikkje langt frå Tufto.

Ustedalen var likevel tilatterliggjande heilt til Bergensbanen vart lagt gjennom dalen frå Hol. Bøndene i Ustedalen gjekk saman om å få dette til, og banen førte til auka ferdsle og turisme, og framvokster av tettstaden Geilo kring stasjonen med same namn.

Ustedalen er delt i tre vald: Kvisla, Lio og sjølve Ustedalen der Geilo ligg. Sidedalar til Ustedalen er Budalen og Havsdalen under Hallingskarvet.