Varanger prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Vadsø. I geografisk utstrekking svarar prostiet til kommunane Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø.

Vadsø kyrkje
Foto: kirkenorge.no
Vardø kyrkje
Kirkenes kyrkje
Berlevåg kyrkje

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Varanger prosti endre

Vadsø kommune endre

Sør-Varanger kommune endre

Vardø kommune endre

Båtsfjord kommune endre

Berlevåg prestegjeld endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre