1716 (romartal MDCCXVI)

< 1716 >

1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718

Hendingar

endre

Utlandet

endre

Noreg

endre
  • 8. mars: Ein svensk hær på 3000 mann, leidd av kong Karl XII, kryssar grensa og går inn i Noreg. Hærstyrken nådde Høland prestegard same kvelden.
  • 14. mars: Den svenske hærwn vart stoppa ved Bakås skanse i dagens Oslo.
  • 19. mars: Ein svensk styrke under general Mörner sluttar seg til Karl XII sin styrke ved Hølen i Akershus.
  • 22. mars - 30. april: Den svenske hærstyrken under leiing av kongen kringsette Akershus festning.
  • 26. mars: Dansk-norske styrkar angreip og slå svenske styrkar ved Moss.
  • 29. mars: Slaget på Norderhov
  • 23. april: Dansk-norske styrkar gjekk gjennom ein knipetangsmanøver til angrep på og nedkjempa svenske styrkar ved Moss. Det førte til at dei svenske styrkane trekte seg tilbake frå Christiania ein veke seinare.
  • 4. juli: Eit svensk angrep på Fredrikshald festning mislukkast. Fredrikshald sett i brann.
  • 8. juli: Slaget ved Dynekilen.

Fødde

endre
 
Karl III av Spania, fødd 20. januar. Måla av Anton Raphael Mengs
Sjå òg Fødde i 1716.

Døde

endre
Sjå òg Døde i 1716.
<< 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 >>