Med algonkinske folk meiner ein nordamerikanske urfolk som talar eller tidlegare har tala eit algonkinsk språk. Ordet algonkinsk (engelsk Algonquian eller Algonkian) er laga på grunnlag av ordet algonquin/algonkin, namnet på eit algonkinsk språk som blir rekna som ein dialekt av ojibwe. Ordet kjem opphavleg av maliseet-passamaquoddy-ordet elakómkwik [ɛlæˈɡomɡwik] 'dei er skyldfolka/forbundsfellane våre'. [1][2]

Oversyn over dei algonkinske folkaEndra

 
Geopolitisk kart over Canada
 
Kart over USA med namna på statane.
 
Nordamerikanske kulturområde: Arktis (engelsk Arctic); subarktis (engelsk Subarctic); nordvestkysten (engelsk Northwest Coast); California; platået (engelsk Plateau); storbekkenet (engelsk Great Basin); sørvest (engelsk Southwest): prærien (engelsk Plains); nordaust (engelsk Northeast); søraust (engelsk Southeast).

Nedanfor fylgjer eit alfabetisk oversyn over algonkinske folk i Canada, USA og Mexico som er nemnde Waldman (2000). Opplysningane om kvart folk er ordna slik:

 • Folkenamnet (pluss eventuelle alternative namn eller skrivemåtar i parentes).
I. Tradisjonell bustad.
II. Noverande bustad, så sant folket framleis finst. Finst ikkje folket lenger, står det berre ein strek (–).
III. Kulturområde; sjå kartet over nordamerikanske kulturområde.
IV. Språk (noverande eller tidlegare, om det har gått av bruk).
 • Abenaki (abnaki, abenaqui, wabanaki, wapanahki, waponahki).
I. Elvane Kennebec, Androscoggin og Saco. Atlanterhavskysten i austre Maine; New Hampshire; Vermont; Quebec.
II. Maine; Vermont; Quebec.
III.
IV.
I. Ottawa-elva med sideelvar i søraustre Ontario og sørvestre Quebec.
II. Ontario; Quebec.
III.
IV.
I. Dei nordlege kjeldene til Platte-elva i søraustre Wyoming; ved øvre Arkansas-elva i austre Colorado; Sør-Dakota; Montana; Nebraska; Kansas; Oklahoma.
II. Wyoming; Oklahoma.
III.
IV.
I. Frå Nordre Saskatchewan-elva i søre Alberta og Saskatchewan til Missouri-elva i nordre Montana.
II. Alberta, Montana.
III.
IV.
I. Chowan-elva i nordaustre Nord-Carolina.
II. –
III.
IV.
 • Conoy (ganaway, ganawese, piscataway).
I. Mellom Potomac-elva og vestbreidda av Chesapeake-bukta i Maryland; District of Columbia; Pennsylvania; New York.
II. –
III.
IV.
I. Halvøya sønnanfor Neuse-elva i nordaustre Nord-Carolina.
II. –
 • Cree (kenistenoag, kristineaux).
I. Frå James Bay til Saskatchewan-elva i Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan og Alberta.
II. Quebec; Ontario; Manitoba, Saskatchewan; Alberta; Montana.
III.
IV.
 • Fox (mesquaki, mesquakie, meskwaki, outagamie, outagami).
I. Winnebago-sjøen og Fox-elva i austre Wisconsin; Illinois; Iowa; Kansas; Oklahoma.
II. Iowa; Kansas; Oklahoma.
III.
IV.
I. Milk-elva og tilgrensande delar av Missouri-elva i nørdre Montana; Saskatchewan; Alberta.
II. Montana.
I. Elvane Illinois og Mississippi i vestre Illinois, austre Iowa og nørdre Arkansas; Kansas; Oklahoma.
II. Oklahoma; Illinois.
III.
IV.
I. Elvane Fox og Wisconsin i søre Wisconsin; Illinois; Indiana; Ohio; Missouri; Kansas; Oklahoma; Texas; Mexico.
II. Kansas; Oklahoma; Texas; Mexico.
III.
IV.
I. New Jersey; vestre Long Island, Manhattan, Staten Island i New York; austre Pennsylvania; nørdre Delaware, Ohio; Indiana; Missouri; Kansas; Oklahoma; Wisconsin; Ontario.
II. New Jersey; Pennsylvania; Oklahoma; Wisconsin; Ontario; Kansas.
III.
IV.
I. Mattamuskeet-sjøen i nordaustre Nord-Carolina.
II. –
III. Nordaust.
IV. Det utdøydde powhatan-språket.[4]

¨¨

I. Hudson-elvedalen frå George-sjøen sørover til Catskill-fjella i austre New York; Vermont; Massachusetts; Connecticut; Wisconsin.
II. Wisconsin; Connecticut.
III. Nordaust.
IV. Det utdøydde mahican-språket.
I. St. John-elva i søre New Brunswick; Maine.
II. New Brunswick; Quebec; Maine.
III. Nordaust.
IV. Maliseet-passamaquoddy-språket.
I. Michigan-sjøområdet i søre Michigan; Indiana.
II. –
III. Nordaust.
IV. Fox-sauk-kickapoo-språket.
I. Boston-området i austre Massachusetts.
II. Massachusetts.
III. Nordaust.
IV. Det utdøydde Massachusett-språket.
I. Nedre Connecticut-elva i søre, sentrale Connecticut.
II. –
III. Nordaust.
I. Menominee-elva i nordaustre Wisconsin; Michigan.
II. Wisconsin.
III. Nordaust.
IV. Menomini-språket.
 • Mesquaki. Sjå fox.
I. Elvane Wabash og Eel i nørdre Indiana; Wisconsin; Illinois; Michigan; Ohio; Kansas; Oklahoma.
II. Indiana; Oklahoma.
III. Nordaust.
IV. Det utdøydde miami-illinois-språket.
 • Mi'kmaq (micmac, mi’kmag eller míkmaw).
i. Nova Scotia, Prince Edward Island, Cape Breton-øya, austre New Brunswick, Gaspé-halvøya i Quebec og søre Newfoundland; Maine.
II. Quebec; Nova Scotia; Prince Edward Island; New Brunswick; Maine.
III. Nordaust.
IV. Mi'kmaq.
I. Thames-elva med sideelvar i austre Connecticut.
II. Connecticut; New York.
III. Nordaust.
IV. Mohegan-språket, ein dialekt av det utdøydde mohegan-pequot-språket.
I. Austre Quebec og søre Labrador nær St. Lawrence-bukta.
II. Quebec.
III. Nordaust.
IV. Cree-montagnais-naskapi.
I. Midtre og austre Long Island i New York.
II. New York.
III. Nordaust.
IV. Montauk, ein dialekt av det utdøydde mohegan-pequot-språket.
I. Roanoke-elva nær Albemarle-sundet i nordaustre Nord-Carolina.
II. –
III. Nordaust.
IV. Det utdøydde powhatan-språket.[5]
 • Myr-cree (maskegon; engelsk Swampy Cree). Undergruppe av cree.
I.
 • Ojibwe (ojibway, ojibwa, chippewa, anishinaabe, anishinabe, anishnabai, anishinaabeg, anishinabek).
I. Kring Øvresjøen (Lake Superior) og Huronsjøen i austre Minnesota, nordre Michigan, nordre Wisconsin og søre Ontario; Nord-Dakota; Manitoba; Saskatchewan; Montana.
II. Minnesota; Michigan; Wisconsin; Ontario; Nord-Dakota; Manitoba; Saskatchewan; Montana.
III. Nordaust; subarktis; prærien.
IV. Ojibwe.
I.
KjelderEndra

 1. Campbell (1997:401 n. 133, 136)
 2. Bright, William (2004). Native American Place Names of the United States. Norman: University of Oklahoma Press, pg. 32
 3. Truleg algonkinsk.
 4. http://www.fourdir.com/machapunga.htm
 5. http://www.fourdir.com/moratok.htm

BibliografiEndra

 • Legay, G., Atlas des indiens d'Amérique du nord, Editions Casterman, 1993.
 • Waldman, Carl 2000. Atlas of the North American Indian. Revised edition. illustrations by Molly Braun. New York: Checkmark Books.