Arcus-funksjonar er dei inverse funksjonane til dei trigonometriske funksjonane sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans og cosecans.

Dei viktigaste arcusfunksjonaen er oppført i tabellen under:

Namn Vanleg notasjon Definisjon Domenet til x for reelt resultat Vanlege verdiar
(radianar)
Vanlege verdiar
(gradar)
arcsinus y = arcsin x x = sin y −1 ≤ x ≤ 1 −π/2 ≤ y ≤ π/2 −90° ≤ y ≤ 90°
arccosinus y = arccos x x = cos y −1 ≤ x ≤ 1 0 ≤ y ≤ π 0° ≤ y ≤ 180°
arctangens y = arctan x x = tan y alle reelle tal −π/2 < y < π/2 −90° < y < 90°
arccotangens y = arccot x x = cot y alle reelle tal 0 < y < π 0° < y < 180°
arcsecans y = arcsec x x = sec y x ≤ −1 or 1 ≤ x 0 ≤ y < π/2 eller π/2 < y ≤ π 0° ≤ y < 90° eller 90° < y ≤ 180°
arccosecans y = arccsc x x = csc y x ≤ −1 or 1 ≤ x −π/2 ≤ y < 0 eller 0 < y ≤ π/2 -90° ≤ y < 0° eller 0° < y ≤ 90°

Kjelder endre