Aurgjeldingar er folk frå gamle AureNordmøre. Omgrepet vart nytta både om aurgjeldingar som bur i Aure kommune og om utflytta aurgjeldingar. Folk frå Aure sentrum vert kalla auringar og folk frå tidlegare Stemshaug kommune vert kalla stemshaugingar. Merk at folk frå Tustna (som var eigen kommune før 1. januar 2006) berre blir kalla tustningar og ikkje aurgjeldingar. Målføret til aurgjeldingane vert kalla aurgjelding.

Kjente aurgjeldingar

endre

Sjå òg

endre