Avkutta dodekaeder

Eit avkutta dodekaeder er ein arkimedisk lekam med 12 dekagonale og 20 trekanta sider, 60 hjørne og 90 kantar. Denne blir konstruert ved å stumpe av (kutte av) ein tredjedel av kantane i begge endar av eit dodekaeder, da får du 20 nye trekanta sider og gjer dei gamle pentagon-sidene dekagonale.

Eit avkutta dodekaeder bretta ut over ei todimensjonal flate

Areal og volumEndra

Arealet A og volumet V til eit avkutta dodekaeder med sidelengde a er:

 
 

AvkuttingssekvensEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra