Bergensfeltet

Bergensfeltet er eit geologisk område kring Bergen. Området er ein del av Den kaledonske fjellkjeda, og er forma som to konsentriske bogar kalla Bergensbuene, som består av kambro-siluriske bergartar med ei overskyvd blokk av prekambriske bergartar mellom. I motssetnad til dei vanlege retningane i fjellkjeda, opnar bogane seg mot vest og set sitt preg på topografien i landskapet.

Bergartane i Bergensfeltet er metamorfe, hovudsakleg gneis og djupbergartar, som anortositt, gabbro-anortositt og mangeritt sentralt i den indre delen, og ei blanding av vulkanske og sedimentære lag i dei ytre og indre bogane.

Ved Os er det gjort fossilfunn frå ordovicium og silur og dette har vare viktig for å forklare utviklinga av Bergensfeltet i tillegg til at det var første gong ein fann fossil i metamorfe bergartar. Bergensfeltet er eit av dei viktigaste områda for å forstå Den kaledonske fjellkjeda.

KjelderEndra